Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I SA/Łd 244/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok