Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2035/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia dodatku specjalnego

I OSK 89/12 - Wyrok NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych

I OSK 1953/11 - Postanowienie NSA z 2012-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego za okres pozostawania poza służbą w wysokości jednomiesięcznego uposażenia

II SA/Wa 577/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na inne stanowisko służbowe

I OSK 872/10 - Wyrok NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 1928/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 1643/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

I OSK 891/09 - Wyrok NSA z 2010-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na inne stanowisko służbowe

II SA/Wa 1952/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i mianowania na inne stanowisko

I OSK 1002/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   58