Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Lu 111/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie zawieszenia postępowania w części dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 1047/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 863/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych