Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 2040/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku likwidacji otworów okiennych

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie referendarza sądowego , sygn. akt II SAB/Op 56/11 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Bd 1084/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...][...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki

VII SA/Wa 2200/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Skarga R. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w postepowaniu wznowieniowym