Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1669/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 576/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

II SA/Po 577/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;