Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 634/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, w sprawie ze skargi na decyzję Marszałka Województwa [...], w przedmiocie umorzenia postępowania prowadzonego w sprawie ustalenia odszkodowania za mienie zniszczone w wyniku powodzi,