Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Ol 550/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie: umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

I SA/Rz 490/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

II FSK 1060/06 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. oraz od zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za 2002 r.

II FSK 1457/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy zmiany decyzji zmieniającej decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji

I SA/Rz 254/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-08

skarg -A- Spółka Akcyjna w J. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

I SA/Ol 547/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku od towarów i usług,

III SA/Wa 1001/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty prolongacyjnej od zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości