Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Kr 43/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2006 r.,

I SA/Kr 238/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-02

Sprawa ze skargi B. S., w M., Na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w postaci ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych,

I SA/Kr 1638/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.,

I SA/Kr 1311/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis,

I SA/Kr 1597/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis,

I SA/Kr 1121/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie restrukturyzacji należności podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata, 1997

I SA/Kr 329/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-11

skarg Spółdzielni 'I' w K., na postanowienia SKO, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis,

I SA/Kr 1353/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia,

I SA/Kr 60/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2000