Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1054/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 464/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

IV SA/Po 386/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego,

II SA/Bk 809/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SA/Gd 816/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OSK 351/09 - Wyrok NSA z 2009-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 810/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylenia decyzji organu I instancji w części dotyczącej odmowy przyznania składki na ubezpieczenie społeczne i umorzenia postępowania organu I instancji

IV SA/Gl 151/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OSK 993/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2