Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 309/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 412/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

I OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.K. o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OSK 535/11 - Wyrok NSA z 2011-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 772/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 1184/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OW 178/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.R. w sprawie wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 706/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 190/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 156/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   3