Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 627/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego