Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 204/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia, że kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym

IV SA/Po 206/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Po 978/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 20/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w . w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego