Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 539/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej

II SA/Op 361/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SAB/Op 83/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Op 84/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 299/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej