Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 66/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 1365/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Po 386/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego,

IV SA/Po 570/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 156/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 855/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-09

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędziowie WSA Maciej Dybowski WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.) Protokolant Ref. staż. Justyna Hołyńska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 09 kwietnia 2008 r. przy udziale sprawy Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 942/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV SA/Po 901/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   +2   6