Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 455/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla decyzję I i II instancji.

IV SA/Wr 466/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uchyla decyzję I i II instancji.

IV SAB/Wr 55/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ś. w przedmiocie postępowania dotyczącego refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego

IV SA/Wr 464/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

IV SA/Wr 660/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 82/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia spłaty wypłaconego świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 333/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 401/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 473/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej uchyla decyzję I i II instancji.

IV SA/Wr 596/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2