Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 7/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 528/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 102/07 dotyczącej wymierzenia grzywny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 864/00 w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 8/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie usług opiekuńczych