Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 43/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 31/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 539/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 19/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 180/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 10/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Bk 214/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 204/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia, że kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym

II SA/Sz 994/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

I OSK 3171/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3