Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1131/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 359/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 306/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 656/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 630/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej oraz środków czystości

II SA/Lu 576/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 11/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 1122/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 768/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 279/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   6