Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 279/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 106/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SA/Lu 88/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego