Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Ol 941/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych odda...