Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II GSK 489/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I SA/Gl 144/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I SA/Bd 259/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I SA/Gd 721/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-20

Sprawa ze skargi M. D. na pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie informacji w sprawie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu

II GSK 490/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

V SA/Wa 182/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu.

V SA/Wa 2974/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

V SA/Wa 4694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania do zwrotu;

V SA/Wa 2100/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej

V SA/Wa 4760/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w przedmiocie odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:
1   Następne >   3