Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1032/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Spółki z o.o. w P. na informację Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 742/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w P. w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w L. na informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie w ramach W. Regionalnego Programu Operacyjnego nr [...]

II GSK 659/10 - Wyrok NSA z 2010-06-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi H. S. spółki z o.o. w K. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1355/10 - Wyrok NSA z 2011-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej

II GSK 1527/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w P. w sprawie ze skargi P. R. na informację Zarządu Województwa W. w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach W. Regionalnego Programu Operacyjnego nr [...]

II GSK 435/10 - Wyrok NSA z 2011-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie renty strukturalnej

II GSK 2046/14 - Wyrok NSA z 2014-10-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 6/09 - Wyrok NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II GSK 587/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa M. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1827/17 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych
1   Następne >   2