Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 555/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego za okres świadczeniowy 2009/2010

II SA/Sz 1194/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Bk 817/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiecie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1.

II SA/Bk 171/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 392/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 464/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 1209/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 18/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 1080/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1508/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4