Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 712/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej

II SA/Bk 711/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej

VIII SA/Wa 784/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 731/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 254/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia pobranego nienależnie świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 464/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 326/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 102/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 422/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 530/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze oraz odmowy przyznania świadczenia wychowawczego
1   Następne >   2