Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II FSK 967/05 - Wyrok NSA z 2006-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r. i I półrocze 2002 r.

II FSK 117/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 260/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy objęcia restrukturyzacją niektórych należności publicznoprawnych

II FSK 616/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II FSK 537/05 - Wyrok NSA z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy umorzenia podatku od nieruchomości za lata 1999, 2000, 2001 i 2002

II FSK 3144/12 - Wyrok NSA z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

II FSK 176/13 - Wyrok NSA z 2014-06-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Toruniu w przedmiocie wydania zaświadczenia

II FSK 2202/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

II FSK 3214/12 - Wyrok NSA z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie wydania zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis
1   Następne >   +2   4