Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 233/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 454/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 648/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków

II SA/Łd 1044/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego na dzieci

II SA/Łd 1072/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w domu dziecka

II SA/Łd 877/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki w formie biletu kredytowanego i umorzenia postępowania I instancji

II SA/Łd 118/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 305/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Łd 25/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie dowozu do szkoły dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności