Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 25/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie dowozu do szkoły dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności

II SA/Lu 203/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SAB/Lu 65/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 63/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 64/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OW 254/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy K. T. dotyczącej umieszczenia w domu pomocy społecznej