Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Lu 627/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

IV SA/Po 345/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej

II SA/Bk 213/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 583/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Lu 1051/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej