Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bd 364/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji o pozwoleniu na budowę postanowił

II SA/Rz 183/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO . w przedmiocie pobrania nienależnego świadczenia rodzinnego

II SA/Lu 715/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania użytkowania obiektu; w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Bd 433/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych postanowił oddalić wniosek

II SA/Bd 458/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Bd 45/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu zaniechania dalszych robót budowlanych

II SAB/Lu 146/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty polegającą na niedoręczeniu skarżącemu decyzji z dnia [...]., znak:[...]

II SA/Lu 480/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Lu 443/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Rz 9/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki werandy z tarasem
1   Następne >   3