Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 392/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bd 282/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania wykonywania działalności bez wymaganej koncesji postanowił zwolnić od kosztów sądowych

II SA/Go 576/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-09

Skarga [...] na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bk 470/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności

II SA/Go 497/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1496/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry