Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 21/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

I OSK 535/14 - Wyrok NSA z 2015-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1876/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie: ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1639/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Lu 6/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wykupu lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 1831/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 296/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

I SA/Wa 1263/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Bd 782/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
1   Następne >   2