Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 535/14 - Wyrok NSA z 2015-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1876/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie: ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1639/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 1831/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1263/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OSK 280/14 - Wyrok NSA z 2014-07-23

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Rzeszowie w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 122/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

Skarga J.N. i A.N. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postepowania

I OZ 790/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego

I OSK 1283/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   2