Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 604/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 3136/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Skarga R. P. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1769/16 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 1105/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości