Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 604/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia