Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bd 255/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-05-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie skargi K. W. i I. W. na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanowił: oddalić wniosek względem K. W.

II SA/Go 523/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza