Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 77/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

IV SA/Po 822/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 112/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

III SA/Lu 447/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

II SA/Po 777/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Bd 806/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Ol 805/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Bk 6/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Po 779/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13