Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ke 71/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o zwrot dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 641/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Ke 13/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 135/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Po 920/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej dodatku mieszkaniowego

I OZ 330/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania w sprawie o dodatek mieszkaniowy

I OSK 84/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi

II SA/Bd 687/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 870/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie na zarządzenie Prezesa WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 738/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   30