Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Bk 810/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia świadczenia pieniężnego

II SA/Bk 25/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji

III SA/Lu 392/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w ramach indywidualnego programu integracji

III SA/Lu 435/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego objęcia cudzoziemca Indywidualnym Programem Integracji

II SA/Bk 187/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji

IV SA/Wa 175/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

IV SA/Wa 797/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w ramach indywidualnego programu integracyjnego dla cudzoziemców

IV SA/Wa 3645/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udzielenia małoletniemu pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji

III SA/Gd 287/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie udzielenia pomocy w ramach indywidualnego programu integracji