Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Wr 2757/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

II SA/Lu 115/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Rz 1481/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Skarga M. P. na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Gd 1236/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO dnia 5 marca 2001 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Wr 2465/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Rz 1808/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Rz 2362/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy społecznej

IV SA/Wr 62/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Wr 1110/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej małoletniej A. G.
1   Następne >   2