Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 598/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora

II SA/Rz 473/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] r. Nr [...]. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1825/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ke 475/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 33/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SA/Lu 113/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji i zasad świadczenia okresowych usług na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

II SA/Lu 121/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oraz dodatków do świadczenia

II SA/Lu 61/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Miejsko

II SA/Lu 136/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 143/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   7