Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 201/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku T. K. w sprawie przyznania zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Lu 211/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OSK 1724/09 - Wyrok NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Siedlcach w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 613/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

I SA/Wa 461/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 161/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Ol 212/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 267/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Sz 196/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I OSK 1751/09 - Wyrok NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12