Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 676/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1136/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Sz 145/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń alimentacyjnych I

II SA/Sz 13/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 198/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego