Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1405/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1447/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji

III SA/Kr 1446/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji

III SA/Kr 844/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 1506/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności umorzyć postępowanie sądowe

III SA/Kr 1324/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

III SA/Kr 1218/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1691/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 938/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-08

skarg K. Ś. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1037/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane
1   Następne >   +2   +5   10