Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 722/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy J. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 944/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 787/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego;

II SA/Po 101/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego;

II SA/Po 118/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 945/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia, że kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym

IV SA/Po 1070/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 992/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 1102/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 705/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odroczenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
1   Następne >   +2   +5   +10   14