Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 240/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-10

Skarga S. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego

IV SA/Po 1000/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 105/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie uchylenia prawa do zasiłku dla opiekuna;

II SA/Po 104/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 103/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 214/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 181/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania;

II SA/Po 278/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego