Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 156/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 71/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 72/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 33/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

VIII SA/Wa 852/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego

VIII SA/Wa 756/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OSK 2008/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Bk 904/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OSK 1636/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Bk 943/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   21