Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 122/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej podjęcia postepowania o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 762/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

III SA/Gd 524/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uznania wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń za świadczenie nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

III SA/Gd 525/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uznania zaliczki alimentacyjnej za nienależnie pobraną oraz zobowiązania do jej zwrotu

I SA/Wa 1665/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 402/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 344/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 727/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I OSK 1097/18 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 1058/18 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   19