Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2963/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 555/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-15

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OSK 2398/18 - Wyrok NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 2585/18 - Wyrok NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Gd 500/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz jego zwrotu

II SA/Go 550/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1029/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczenia wychowawczego

II SA/Go 487/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-30

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 679/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

II SA/Ol 904/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
1   Następne >   +2   +5   +10   100