Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1406/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 256/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 469/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV SA/Gl 376/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 387/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 403/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi M. S. na SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 503/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku stałego uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Gl 514/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

IV SA/Gl 891/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie przez Wójta Gminy

IV SA/Gl 691/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100