Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 1030/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 122/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna;

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Po 1341/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 1203/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Po 139/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 1277/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego i umorzenia postępowania;

IV SA/Po 273/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 301/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   +10   100